Bilgisayar Bilmeyen Kalmiyacak

lan-network-2

LAN Topolojileri

İki ana LAN topolojisi vardır.

  • Fiziksel Topoloji
  • Mantıksal Topoloji

1 - Fiziksel Topolojiler

  • Bus Topoloji (Bus Topology)
  • Yıldız Topoloji (Star Topology)
  • Halka Topoloji (Ring Topology)
  • Genişletilmiş Yıldız Topoloji (Extended Star Topology)
  • Hiyerarşik Topoloji (Hierarchical Topology)
  • Karmaşık Topoloji (Mesh Topoloji)

Bus Topoloji

Tek bir omurga segmente bütün bilgisayarların bağlandığı topolojidir. Bilgisayarlar arasındaki bağlantının tek bir yerindeki kesiklik bütün ağı etkiler. Koaksiyel (coaxial) kablo kullanılır. Ağ performansı en düşük olan topolojidir. Çok miktarda çarpışma (collosion) meydana gelir. Sadece tek bir bilgisayar bilgi gönderebilir.

Yıldız Topoloji

Bütün bilgisayarkaın tek bir merkeze bağlanarak oluşturulan topolojidir. Genelde merkezde hub veya anahtar (swicth) deilen cihazlar kullanılır. Bus topolojiye göre daha performanslı olan topolojidir. Merkezdeki hub veya anahtar'da oluşacak problem bütün ağı etkiler.

Halka Topoloji

Halka şeklindeki bağlantılarla yapılan topolojidir. Bilgisayarlar arasındaki bağlantılarda oluşacak aksaklık bütün bir ağı etkilemektedir. Performansı yüksektir ve ağda hiçbir çarpışma meydana gelmez.

Genişletilmiş Yıldız Topoloji

Yıldız topolojiye sahip küçük ağların yine aynı şekilde yıldız yapıda hub veya anahtarlar kullanılarak ağın genişletildiği topolojidir.

Hiyerarşik Topoloji

Küçük yıldız topolojideki ağların hiyerarşik bir şekilde birbirlerine bağlandıkları ve bütün ağın trafiğini kontrol etmek üzere bir bilgisayara bağlandıkları topolojidir.

Karmaşık Topoloji

Ağdaki bütün uçların birbirine bağlandıkları ve ağ üzerindeki hiçbir ucun arasında fiziksel bağlantının kopuk olmadığı topolojidir. Bu yapıdaki ağlarda her zaman iletişim vardır. İletişimin kopmasının büyük risk olduğu durumlarda kullanılır.

2 - Mantıksal Topolojiler

  • Geniş Yayın Topoloji (Broadcast Topology)
  • Jeton Gezici Topoloji (Token-Passing Topology)

Geniş Yayın Topoloji

Ağda bulunan her bilgisayar belli bir öncelik hakkı tanımaksızın, ağdaki bütün bilgisayarlara bilgi göndermek üzere ağ ortamına bilgi bırakabilirler. İlk gönderen ilk servisi alır (first come, first served) mantığıyla çalışır.

Jeton Gezici Topoloji

Ağa bir sunucu tarafından jeton bırakılır. Bu jeton ağ ortamına girişi yönetir. Dolayısıyla ağda çarpışmaların olması önlenir.


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=